Misyonumuz

AKADEMİST  Dershanesi, bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alarak uyguladığı eğitim-öğretim programları, deneyimli akademik kadrosu ve sağlamış olduğu güvenli ortamı sayesinde;


Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşam biçimi olarak kabul eden,
Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten çalışmaları referans gösterilen, etkin öncü bir kurum olmaktır.
Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini yükseltip, test tekniklerini geliştirerek girmiş oldukları sınavlarda en üst düzeyde başarıyı yakalamaktır
Ailesine, ülkesine ve içinde yaşadığı dünyaya saygı duyan ve faydalı olan,
Kültürler arası deneyimlere açık olan ve kültürel farklılıklara saygı duyan,
Dershanesini seven ve dershane ortamında mutlu olan,
Sürekli öğrenen, öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen,
Sadece zihinsel olarak değil; katılmış olduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bütün olarak gelişen,
Yapılan sınavlarda üst düzeyde başarılı olan,
Öz güveni yüksek olan ve bu kapsamda hem kendisine, hem de başkalarına güven duyan,
Sorumluklarını bilen ve bunları yerine getiren,
Araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerileri gelişmiş olan,
Etkili iletişim becerilerine sahip olan, çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunan,
Eğitim teknolojilerini kullanabilen ve bu yeteneğini diğer bireylere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Paylaş!

Misyonumuz Subscribe to our RSS feed. Tweet this! Share on Facebook

Comments are closed

7x10